Cykle szkolenia

Oferta: Cykle szkolenia

Od 3 do 60 godzin.

Realizacja każdego, bieżącego zapotrzebowania na doskonalenie.

Szkolenia odbywają się u Zamawiającego.

Kursy doskonalące w miejscach niezbyt oddalonych od miejsca pracy.

Zajęcia odbywają się w grupach.

Organizacja pracy oraz zadania mogą być uzależnione od wymagań stawianych prowadzącemu.

Powielanie materiałów – zadanie zleceniodawcy.

Zamówione pomoce autorskie dostarczane będą w jednym egzemplarzu.

Realizacja kształcenia, doskonalenie pracowników, nauczycieli, studentów ,dostosowana jest do potrzeb instytucji zlecających.

Formy płatności są ustalane na bieżąco na podstawie rachunku.