Metody pracy

Oferta: Wykład ilustrowany mapą mentalną.

Prezentacje multimedialne.

Warsztaty zachowań społecznych

Warsztaty wraz ze stosowaniem metody analizowania pojęć

Moderacja wizualna i inne.

Wszystkie demonstrowane metody pomagają pracownikom rozwiązywać ich problemy w pracy oraz opracowywać wspólną strategię rozwoju uczniów i szkoły.