Kwalifikacje wykładowcy

Właściciel – Edukator:
dr Genowefa Janczewska-Korczagin

1. Edukator – MEN DN-WD/1412E/01/2003,

2. Nauczyciel dyplomowany Nr-KO-1138/S/480 Z/121L/2002

3. Ekspert MENiS/6046/Eks

4. Rzeczoznawca środków dydaktycznych edukacji prozdrowotnej (szkoła podst., gimnazjum, LO, liceum profil., technikum i zas. szk. zawodowa) DKOS-III-BS-505-1/58/03

5. Kwalifikacje w zakresie Surdopedagogiki: IKN im Wł. Spasowskiego – ODN w Gdańsku nr 9390/88

6. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (dydaktyka) – Min. Nauki Szkol. Wyższego i Techniki DKZ.III-921-1-/-203/84

7. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia – CEN Gdańsk nr 1493

8. Pomiar dydakt. CEN Gdańsk nr1711

9. Tłumacz języka rosyjskiego NOT W-wa, rejestr tłumaczy nr 002095 z dn.20.02.1981